Generic placeholder image

LAC-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt pt.

„Wdrożenie na rynek innowacyjnych placów zabaw wykorzystujących rewolucyjną technologię MPfP® (Modular Platform for Playground)”

w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących opracowania innowacyjnej, prefabrykowanej konstrukcji modułowych placów zabaw.

Planowane efekty:

Wdrożenie na rynek innowacji produktowej. W wyniku realizacji projektu rozpocznie się produkcja i sprzedaż innowacyjnego w skali międzynarodowej systemu prefabrykowanych konstrukcji placów zabaw.

Wartość projektu:

4 434 519,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:

3 605 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

2 163 180,00 PLN

Generic placeholder image
KONTAKT

LAC-MET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k

Gnieźnieńska 2

12-100 Szczytno

Tel. 512 347 171

e-mail: biuro@lac-met.pl

Dotacja
Nazwa zadania: I etap termomodernizacji w obiektach firmy Lac-Met przy ul. Gnieźnieńskiej w Szczytnie
Wartość całkowita zadania: 620 025,00 PLN
Kwota pożyczki z WFOŚiGW: 558 022,50 PLN